นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กร

วันขึ้นเครื่องหมาย เครื่องหมาย รายละเอียด
08 มี.ค. 2564 XM
วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 09 มี.ค. 2564
วันที่ประชุม 23 เม.ย. 2564 14:00
วาระการประชุม งดจ่ายเงินปันผล
ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม ชั้น 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
28 พ.ค. 2563 XM
วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 29 พ.ค. 2563
วันที่ประชุม 26 มิ.ย. 2563 14:00
วาระการประชุม งดจ่ายเงินปันผล
ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม ชั้น 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02 มี.ค. 2563 XM
วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 03 มี.ค. 2563
วันที่ประชุม 27 เม.ย. 2563 14:00
วาระการประชุม งดจ่ายเงินปันผล
ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม ชั้น 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
28 ก.พ. 2562 XM
วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 01 มี.ค. 2562
วันที่ประชุม 05 เม.ย. 2562 14:00
วาระการประชุม งดจ่ายเงินปันผล
ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม ชั้น 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
29 มี.ค. 2561 XM
วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 30 มี.ค. 2561
วันจ่ายปันผล 21 พ.ค. 2561 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.10
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
หมายเหตุ
29 มี.ค. 2561 XM
วันปิดสมุดทะเบียน 28 มี.ค. 2560
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น -
วันจ่ายปันผล 22 พ.ค. 2560 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.10
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559
เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
หมายเหตุ
23 มี.ค. 2560 XM
วันปิดสมุดทะเบียน 28 มี.ค. 2560
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น -
วันที่ประชุม 28 เม.ย. 2560 14:00
วาระการประชุม การจ่ายปันผล
ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม ห้องยูนิเวอร์ส ชั้น 12 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
23 มี.ค. 2560 XM
วันปิดสมุดทะเบียน 11 มี.ค. 2559
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น -
วันจ่ายปันผล 09 พ.ค. 2559 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.20
รอบผลประกอบการ 01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558
เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
หมายเหตุ
08 มี.ค. 2559 XM
วันปิดสมุดทะเบียน 11 มี.ค. 2559
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น -
วันที่ประชุม 21 เม.ย. 2559 14:00
วาระการประชุม การจ่ายปันผล
ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม ห้องยูนิเวอร์ส ชั้น 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
08 มี.ค. 2559 XM
วันปิดสมุดทะเบียน
27 มี.ค. 2558
วันที่ประชุม 27 เม.ย. 2558 14:00
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล, การเพิ่มทุน, การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ, การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
หมายเหตุ ห้องยูนิเวอร์ส ชั้น 12 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
24 มี.ค. 2558 XD
วันปิดสมุดทะเบียน
27 มี.ค. 2558
วันจ่ายปันผล 21 พ.ค. 2558 00:00
เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.07
รอบผลประกอบการ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ -
13 พ.ย. 2557 XM
วันปิดสมุดทะเบียน
18 พ.ย. 2557
วันที่ประชุม 15 ม.ค. 2558 14:00
หัวข้อการประชุม การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์, การออกหุ้นกู้
หมายเหตุ ห้องยูนิเวอร์ส ชั้น 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
17 ก.ค. 2557 XW
วันปิดสมุดทะเบียน
22 ก.ค. 2557
วันที่จองซื้อ -
ราคาจองซื้อ -
อัตราส่วนการจองซื้อ 15 : 1
หมายเหตุ -
27 มี.ค. 2557 XM
วันปิดสมุดทะเบียน
01 เม.ย. 2557
วันที่ประชุม 25 เม.ย. 2557 14:00
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล, การเพิ่มทุน, การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
หมายเหตุ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
27 มี.ค. 2557 XD
วันปิดสมุดทะเบียน
01 เม.ย. 2557
วันจ่ายปันผล 23 พ.ค. 2557 00:00
เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.04
รอบผลประกอบการ 31 ธ.ค. 2556
หมายเหตุ -
02 พ.ค. 2556 XW
วันปิดสมุดทะเบียน
08 พ.ค. 2556
วันจ่ายปันผล -
อัตราส่วนหุ้นปันผล -
รอบผลประกอบการ 25 : 1
หมายเหตุ -
25 มี.ค. 2556 XM
วันปิดสมุดทะเบียน 28 มี.ค. 2556
วันที่ประชุม 25 เม.ย. 2556 14:00
หัวข้อการประชุม งดจ่ายเงินปันผล, การเพิ่มทุน, การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์, รายการที่เกี่ยวโยงกัน
หมายเหตุ โรงแรม โซฟิเทล โซ แบ็งคอก
28 มี.ค. 2555 XM
วันปิดสมุดทะเบียน 02 เม.ย. 2555
วันที่ประชุม 26 เม.ย. 2555 14:00
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล
หมายเหตุ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี
28 มี.ค. 2555 XD
วันปิดสมุดทะเบียน 02 เม.ย. 2555
วันจ่ายปันผล 24 พ.ค. 2555 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.03
รอบผลประกอบการ 31 ธ.ค. 2554
หมายเหตุ -
01 ก.ย. 2554 XM
วันปิดสมุดทะเบียน 06 ก.ย. 2554
วันที่ประชุม 03 พ.ย. 2554 14:00
หัวข้อการประชุม พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท
หมายเหตุ ห้องเวิลด์ บอลรูม บี ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, 999/99ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
25 มี.ค. 2554 XD(ST)
วันปิดสมุดทะเบียน
30 มี.ค. 2554
วันจ่ายปันผล 27 พ.ค. 2554 00:00
อัตราส่วนหุ้นปันผล 37 : 1
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553
หมายเหตุ -
25 มี.ค. 2554 XD
วันปิดสมุดทะเบียน
30 มี.ค. 2554
วันจ่ายปันผล 27 พ.ค. 2554 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.003
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553
หมายเหตุ -
25 มี.ค. 2554 XD
วันปิดสมุดทะเบียน
30 มี.ค. 2554
วันจ่ายปันผล 27 พ.ค. 2554 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.003
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553
หมายเหตุ -
25 มี.ค. 2554 XM
วันปิดสมุดทะเบียน
30 มี.ค. 2554
วันที่ประชุม 28 เม.ย. 2554 14:00
หัวข้อการประชุม พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัท
หมายเหตุ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
25 มี.ค. 2554 XW
วันปิดสมุดทะเบียน
30 มี.ค. 2554
วันที่จองซื้อ -
ราคาจองซื้อ -
อัตราส่วนการจองซื้อ 25 : 1
หมายเหตุ -
02 เม.ย. 2553 XD
วันปิดสมุดทะเบียน
08 เม.ย. 2553
วันจ่ายปันผล 10 พ.ค. 2553 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.12
รอบผลประกอบการ 31 ธ.ค. 2552
หมายเหตุ  
02 เม.ย. 2553 XM
วันปิดสมุดทะเบียน
08 เม.ย. 2553
วันที่ประชุม 29 เม.ย. 2553 14:00
หัวข้อการประชุม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผล
การดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงิน
ปันผล
หมายเหตุ ห้องบุษราคัม บอลรูม โรงแรมอมารี
เอเทรียม 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
02 เม.ย. 2553 XM
วันปิดสมุดทะเบียน
08 เม.ย. 2553
วันที่ประชุม 29 เม.ย. 2553 14:00
หัวข้อการประชุม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผล
การดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงิน
ปันผล
หมายเหตุ ห้องบุษราคัม บอลรูม โรงแรมอมารี
เอเทรียม 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
22 ก.พ. 2553 XM
วันปิดสมุดทะเบียน
25 ก.พ. 2553
วันที่ประชุม 26 มี.ค. 2553 14:00
หัวข้อการประชุม พิจารณาอนุมัติการโอนขายหุ้นทั้งหมด
ในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
หมายเหตุ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี
เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
12 พ.ย. 2552 XM
วันปิดสมุดทะเบียน
17 พ.ย. 2552
วันที่ประชุม 17 ธ.ค. 2552 14:00
หัวข้อการประชุม พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท
หมายเหตุ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี
เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
24 มี.ค. 2552 XD
วันปิดสมุดทะเบียน
27 มี.ค. 2552
วันจ่ายปันผล 20 เม.ย. 2552 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.30
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2551 - 31 ธ.ค. 2551
หมายเหตุ -
24 มี.ค. 2552 XM
วันปิดสมุดทะเบียน
27 มี.ค. 2552
วันที่ประชุม 10 เม.ย. 2552 14:00
หัวข้อการประชุม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจาก
ผลการดำเนินงานปี 2551
หมายเหตุ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี
เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

** หมายเหตุ: แสดงเครื่องหมายและข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปี