นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กร

แบบฟอร์มติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง.
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์. : +662 246 2323
แฟกซ์ : +662 246 2323

อีเมล :
ir@grandcanalland.com
เว็บไซต์ : http://www.grandcanalland.com