ศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน บริหารจัดการโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) ซึ่งเป็นบริษัทสำหรับการพัฒนา ดูแลและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ทำให้ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 เป็นศูนย์กลางความบันเทิงแบบครบวงจร ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการช้อปปิ้ง เพื่อตอบสนองสไตล์การใช้ชีวิต 'Work & Play' ของคนเมืองอย่างเต็มรูปแบบ
* ภาพที่ปรากฏในสื่อการขายนี้เป็นภาพจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า