Unilever House เป็นอาคารสูง 12 ชั้น ที่ได้รับการออกแบบให้เป็นอาคารสำนักงานประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นที่โครงการกว่า 46,000 ตารางเมตร และได้รับความไว้วางใจจาก "ยูนิลีเวอร์" บริษัทชั้นนำระดับโลก ใช้เป็นสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ภาพที่ปรากฏในสื่อการขายนี้เป็นภาพจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า