ร่วมงานกับเรา

ติดต่อสมัครงาน

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ (มหาชน)
งานสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ชั้น 14 Tower A
(ใกล้รถไฟใต้ดิน สถานพระราม 9 ทางออก หมายเลขที่ 2)